Menu
Publicaties

Professionalisering van governance

De aandacht voor ‘good governance’ groeit nog steeds. Maar professionalisering gaat verder dan het afvinken van (steeds omvangrijker wordende) codes en checklisten.

In onze praktijk zien wij bestuurders en toezichthouders die het samenspel met elkaar goed vorm willen geven, tegen de achtergrond van de rol van externe belangenhouders en interne raden (ondernemingsraad, cliëntenraad etc.)

Consort ondersteunt sessies van RvC/RvT, al dan niet samen met de directie/het bestuur, bijvoorbeeld over een nieuwe samenstelling van de raad na fusie en de wens om te werken aan een gezamenlijke rolopvatting en spelregels. Ook het implementeren van de governance code voor de betreffende branche kan een aanleiding zijn of een heroriëntatie na - ingrijpende - wijziging van de strategische koers. Wij bereiden een werkconferentie voor, soms voorafgegaan door een quick scan, leiden de conferentie en leggen de uitkomsten vast waarmee de onderneming verder kan werken