Menu
Publicaties
Door Dick van Ginkel

Een nieuw besturingspatroon voor groei

De organisatieadviesgroep van het ingenieursbureau ziet zich 5 jaar na de oprichting geconfronteerd met stagnatie in de projecten, verlies van commitment tussen de professionals en de leiding en een toenemende druk binnen de organisatie vanuit de jongere adviseurs. Met behulp van o.a. een cultuurscan (‘SYMLOG’) is een twee daagse werkconferentie voorbereid met de groep ‘senioren’, waarin gezamenlijk is geanalyseerd welke waarden in het verleden en de toekomst bepalend waren/zijn voor het besturingspatroon, en op welke manier de interne besturing, in de komende periode kan bijdragen aan de gewenste groei in omzet en kwaliteit van de producten en het HRM-beleid.