Menu
Publicaties
Door Dick van Ginkel

Collegiaal besturen en samenwerking in Colleges

“B&W besturen op basis van het principe van collegiaal bestuur. Het college neemt als collectief beslissingen en is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering”. Dit is vrijwel altijd het uitgangspunt voor de samenwerking in het College van B&W. Maar collegiaal besturen stelt flinke eisen aan de volwassenheid van de bestuurders zelf. Het lijkt gemakkelijker alleen de eigen portefeuille als domein van handelen te zien, dan daarnaast ook medeverantwoordelijkheid te tonen voor andere gebieden en het College als geheel. En om dat wel goed te kunnen doen is het nodig om als bestuurder te beschikken over de daarbij behorende competenties zoals onafhankelijkheid, sensitiviteit, samenwerkingsbereidheid.

Wij helpen Colleges om collegiaal besturen vorm en inhoud te geven en samenwerking te optimaliseren, in het College en tussen College en Raad.