Menu
Thema's
Openbaar Bestuur en Lokale Democratie
Deel deze pagina

Openbaar Bestuur en Lokale Democratie

Gedegen openbaar bestuur is de basis voor een goed draaiend en welvarend Nederland en Europa. Het gaat hierbij om de inrichting van het bestuur en het functioneren van dit bestuur. Beide aspecten staan onder druk. Met name de gemeenten hebben het moeilijk. De taken nemen toe maar de financiële middelen houden geen gelijke tred. De dienstverlening moet omhoog maar wel met minder mensen.

Een goed functionerende democratie wordt steeds belangrijker maar de actieve betrokkenheid van burgers neemt af. Consort zet zich in voor de kwaliteit van het openbaar bestuur door bij te dragen aan een goed en effectief bestuur van de gemeente. Wij ondersteunen gemeenten in het vinden en professionaliseren van goede bestuurders en functionarissen en in de bestuurlijke samenwerking in het College en tussen College en Raad.

Publicaties

1jan [Opinie] Heeft een Gemeenteraad een organisatiecultuur (nodig)? Door Dick van Ginkel
1jan [Opinie] Zorgvuldige benoeming van Burgemeesters en Griffiers Door Jan Streefkerk
1jan [Project] Collegiaal besturen en samenwerking in Colleges Door Dick van Ginkel
1jan [Project] Professionalisering van bestuurders - NGB programma
7jan Organisatieleed aan de eettafel Door Dick van Ginkel
31jan [Publicatie] Managen van het onverwachte: een contra-intuïtieve kijk op organiseren Door Dick van Ginkel
31jan [Opinie] [Publicatie] Toezicht is gebaat bij ervaringskennis Door Dick van Ginkel
8jan [Opinie] [Publicatie] Alleen sorry zeggen is niet genoeg Door Dick van Ginkel
24jan [Opinie] [Publicatie] Maak de schaduwzijde bespreekbaar Door Dick van Ginkel
18jan [Publicatie] Vertrouw op de deskundigheid van medewerkers: slipcursus voor bestuurders en managers Door Dick van Ginkel
2jan [Opinie] [Publicatie] Fout gedaan of fout gegaan? Door Dick van Ginkel
23jan [Opinie] [Publicatie] Een slecht kader maakt meer kapot dan je lief is Door Dick van Ginkel