Menu
Thema's
Kennis en Kennistransfer

Kennis en Kennistransfer

De huidige maatschappelijke uitdagingen vragen om nieuwe manieren van innoveren. Deze vraagstukken lopen in elkaar over, versterken elkaar, zijn veranderlijk, complex en uniek. Om ze te kunnen aanpakken is kennis nodig van mensen die er direct mee verbonden zijn: deze mensen betrekken is volgens ons de enige manier om tot duurzame vernieuwing te komen.

De kunst is om die kennis te mobiliseren en te benutten. Dit vergt een sociaal innovatieve aanpak die zowel ruimte biedt voor een beweging van onderop als van bovenaf, die samenwerking tussen verschillende partijen mogelijk maakt en die anticipeert op de wereld van morgen.

Wij ontwikkelen en realiseren projecten, programma’s en platforms om met die uitdagingen aan de slag te gaan.

Publicaties

[Project] Een nieuw besturingspatroon voor groei Door Dick van Ginkel
[Opinie] Over “Chinese contracten” en “tit-for-tat” Door Dick van Ginkel
[Opinie] Instituut voor toekomstig verlies Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Managen van het onverwachte: een contra-intuïtieve kijk op organiseren Door Dick van Ginkel
[Video] Veranderstrategieën en veranderaanpakken Door Frank Hüsken
[Opinie] Over beheersingsystemen en de onmisbare menselijke neus Door Dick van Ginkel
[Publicatie] Vertrouw op de deskundigheid van medewerkers: slipcursus voor bestuurders en managers Door Dick van Ginkel
[Project] Centralisatie en decentralisatie als tijdloze verschijnselen Door Dick van Ginkel
[Opinie] De ‘uncanny valley’ van veranderingsprocessen? Door Dick van Ginkel
[Video] Waarom goede ideeën (vaak) toch niet worden opgevolgd; Door Dick van Ginkel
[Opinie] Geen dag zonder mentaal model! Door Dick van Ginkel
[Opinie] [Publicatie] Prestatieafspraken over wonen: zorg voor dwarsverbanden
[Project] Uitweg uit een verziekte cultuur Door Dick van Ginkel