Menu
Publicaties
Door Dick van Ginkel

Centralisatie en decentralisatie als tijdloze verschijnselen

Een universiteit ziet zich geplaatst voor de noodzaak een ingrijpende bezuiniging in de dienstenstructuur door te voeren. De directieraad neemt in opdracht van het college van bestuur de verantwoordelijkheid om deze opdracht uit te voeren.

Samen met dit directeurenberaad wordt door de adviseur een proces gestart waarin een nieuwe, voor de toekomst van de universiteit effectieve, besturingsfilosofie wordt ontwikkeld. Aan de hand hiervan worden keuzes gemaakt over de herpositionering van activiteiten, binnen en buiten de universiteit.

Gedurende het proces worden de directeuren individueel en als team gecoacht bij het uitvoeren van deze complexe opdracht.